Nieuws

De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren

Lerarenopleiders die studenten op de werkplek begeleiden en beoordelen hebben allerlei benamingen. Niet altijd is even duidelijk wie een student vanuit welke positie begeleidt of beoordeelt. Om meer duidelijkheid te creëren over wie wat doet, is het nodig om een ordening te maken in de posities van de begeleiders en beoordelaars van aanstaande leraren. In het katern 'De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren' uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen staat meer over de inrichting van het onderwijs en de organisatorische ondersteuning van het leren voor aankomende leraren.

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk. Het katern Leren op de werkplek is geschreven door Eric Verbiest, zelfstandig adviseur op het gebied van schoolontwikkeling.

Steunpunt Opleidingsscholen (van PO-Raad en VO-raad) ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen en meer informatie over Steunpunt Opleidingsscholen kunt u terecht bij de projectleiders voor primair onderwijs, Jos van der Pluijm en Gea Spaans, via steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.