Nieuws

Leren op de werkplek

Leren op de werkplek staat centraal in opleiden in de school. Van belang is dan ook de kwaliteit van de werkplek als een omgeving waar niet alleen wordt gewerkt maar ook wordt geleerd. Het gaat daarbij zowel om het leren van de studenten als om het leren van de zittende leerkrachten. Wat is leren op de werkplek? En welke eisen moeten we stellen aan het werkplekleren en aan de werkplek als leerplek? Deze twee vragen staan centraal in het katern uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen: 'Leren op de werkplek'.

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk. Het katern Leren op de werkplek is geschreven door Eric Verbiest, zelfstandig adviseur op het gebied van schoolontwikkeling.

Steunpunt Opleidingsscholen (van PO-Raad en VO-raad) ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen en meer informatie over Steunpunt Opleidingsscholen kunt u terecht bij de projectleiders voor primair onderwijs, Jos van der Pluijm en Gea Spaans, via steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.