Nieuws

Bonden en werkgevers roepen nieuw kabinet op tot Deltaplan Lerarentekort

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ‘Werkgevers en werknemers in het primair en voortgezet onderwijs slaan de handen ineen. Vandaag presenteren we de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort. De zojuist gepubliceerde PISA-cijfers onderstrepen het belang hiervan.’

Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben. Het aanpakken van het leraren- en schoolleiderstekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan ook op de lange termijn blijven steunen. Een plan dat het vak van leraren en schoolleiders aantrekkelijker maakt, door een goed salaris, goede en gezonde schoolgebouwen, voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te beoefenen en je te professionaliseren en waarin autonomie van en vertrouwen in de leraar voorop staat. Hiervoor is duurzame financiering nodig in plaats van losse subsidies: een structureel vraagstuk vergt structurele middelen.

De onderwijsorganisaties roepen de informateur en de onderhandelende partijen op om in het nieuwe regeerakkoord op te nemen dat er een DELTAPLAN voor het lerarentekort komt. Dit Deltaplan willen wij als bonden en werkgevers samen met een nieuw kabinet verder uitwerken. De oproep is afkomstig van de PO-Raad, de VO-raad en de vakbonden voor leraren en schoolleiders en wordt ondersteund door onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten, LAKS, Jeugdzorg Nederland, de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs en de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang. 

Deltaplan Lerarentekort

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten