Nieuws

Ondersteuning Banenafspraak primair onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft onlangs een brief naar alle scholen gestuurd waarin zij het maatschappelijke belang van de Banenafspraak benadrukt en hen aanspoort tot het nemen van hun verantwoordelijkheden op dit gebied. In de brief worden een aantal instrumenten genoemd die gemeenten en het UWV aanbieden aan werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan te helpen. Lees hier de brief van het ministerie.

Het ministerie is ook benieuwd naar de ervaringen van scholen die al een werkplek hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Heeft u al sinds 1 januari 2013 iemand uit deze doelgroep extra aan het werk en wilt u meedoen aan een onderzoek hiernaar door middel van een interview? Neem dan contact op met Tinka van Vuuren van Loyalis Kennis & Consult, die het onderzoek in samenwerking met het ministerie uitvoert.

Ondersteuning PO-Raad

De PO-Raad verbindt zich graag aan het doel om een beter perspectief op een reguliere baan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Dit betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Daarnaast vult de sector daarmee haar maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie in. Tegelijkertijd realiseert de PO-Raad zich dat het veel vraagt van schoolbesturen als werkgever.

Om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de Banenafspraak, heeft de PO-Raad daarom een aantal veelgestelde vragen en antwoorden rondom deze afspraak verzameld. Deze zijn te vinden via de pagina van de Helpdesk en worden de komende tijd verder uitgebreid.

Daarnaast organiseert de PO-Raad een lerend netwerk rond de Banenafspraak. De eerstvolgende bijeenkomst hiervan vindt plaats op 21 juni van 10:00 tot 12:30 uur in Utrecht. U bent van harte welkom. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst vindt u hier.

Meer informatie

Op de themapagina vindt u meer informatie over de Banenafspraak. Heeft u vragen over de Banenafspraak? Stel deze dan aan de Helpdesk van de PO-Raad.

Downloads

154.85 KB