Nieuws

Cao-akkoord voor primair onderwijs getekend

Bestuurders van PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. Alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, krijgen met dit akkoord op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5%. De partijen verwachten dat rond 1 augustus de definitieve teksten van de cao beschikbaar zijn.

Rinda den Besten (PO-Raad), Eugenie Stolk (AOb, FNV Overheid), Joyce Rosenthal (CNV Onderwijs), Jan van der Ven en Thijs Roovers (PO in actie), Jilles Veenstra (FvOv) en Paul van Lent (AVS) tekenden op maandag 2 juli het cao-akkoord op basisschool De Klaroen in Maarssen. De afgelopen weken hebben de achterbannen van zowel werkgevers als werknemers ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao van 6 juni jongsteleden. De partijen gaan nu de cao-teksten zo snel mogelijk defintief maken. De cao loopt tot 1 maart 2019. 

Loonsverhoging

Naast de generieke loonsverhoging krijgen leraren per 1 september een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Een deel van de leraren krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een extra verhoging. Uiteindelijk gaan leraren er tussen de 3,3% en 11,2% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.

Aangezien de generieke loonsverhoging van 2,5% op 1 september ingaat, krijgen alle medewerkers die tussen 1 januari en 1 september in dienst waren, in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur). Leraren krijgen daarnaast ook nog een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over de cao op mijn.poraad.nl. (u moet hiervoor inloggen). Met vragen kunnen zij terecht bij de Helpdesk.