Nieuws

Handreiking 'overgang en werk' geeft handvatten voor gesprek

Met de Handreiking 'De overgang en werk' wil de Stichting van de Arbeid het taboe doorbreken om het onderwerp overgang op de werkvloer te bespreken. Doel is werkgevers en werknemers handvatten te bieden om de overgang bespreekbaar te maken en te zorgen voor een inclusieve en gezonde werkomgeving.

Overgangsklachten worden door zowel huisartsen als bedrijfsartsen niet altijd herkend. Werkstress kan worden verergerd door overgangsklachten. In dit soort gevallen wordt ten onrechte het stempel ‘burn-out’ gegeven, waardoor geen juiste behandeling plaatsvindt en waardoor deze behandeling niet bijdraagt aan inzetbaarheid van de werknemer. Betere bespreekbaarheid van de overgang helpt onnodig verzuim te voorkomen alsook voortijdige uitstroom van werknemers uit de sector. 

In het cao-akkoord primair onderwijs 2023-2024 erkennen sociale partners dat er verschillende momenten of levensfasen zijn waarop de inzetbaarheid van werknemers extra aandacht vraagt. De overgang valt hieronder. Om het gesprek met de werknemer aan te gaan zijn hulpmiddelen beschikbaar.  Eerder hebben we al de handreiking ‘Overgang’ die is opgenomen in de arbocatalogus, onder de aandacht gebracht. De handreiking van de Stichting van de Arbeid is ook een goed hulpmiddel in dit verband.

Vrouw in overleg

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten