Nieuws

Teksten cao primair onderwijs zijn gereed

De teksten van de nieuwe cao voor primair onderwijs 2019-2020 zijn gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vind je de volledige tekst van de cao.

De PO-Raad en de vakbonden sloten op 11 december een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs (zie nieuwsbericht). Na instemming van de achterbannen tekenden de sociale partners op 10 januari 2020 het definitieve cao-akkoord (zie nieuwsbericht). In overleg met de vakbonden zijn nu de laatste details vastgelegd, waarmee de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst definitief is geworden.

De PO-Raad heeft tijdens diverse informatiebijeenkomsten door heel het land schoolbesturen op de hoogte gesteld van de inhoud van deze nieuwe cao. Ook stonden de teksten van de vernieuwingshoofdstukken (hoofdstuk 5, 6, 7, 9 en 10) al enige tijd op het besloten deel van de website.

Als gevolg van de huidige crisissituatie realiseert de PO-Raad zich dat bepaalde deadlines uit de cao uitdagend voor schoolbesturen zijn geworden. De focus gaat op dit moment vooral uit naar andere zaken. Het cao-team van de PO-Raad treedt op korte termijn hierover in overleg met de vakbonden. Als hierover meer bekend is, lees je dat op onze website en in onze nieuwsbrief. Vooralsnog dient elk schoolbestuur uit te gaan van de afspraken (en deadlines) zoals die in de cao zijn vastgelegd.

Downloads

2.05 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten