Nieuws

Aan de slag met verduurzaming schoolgebouwen

Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maakte vandaag de elf basisscholen bekend, die geselecteerd zijn om aan het programma deel te nemen. De PO-Raad zat samen met het ministerie van Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en BZK in de adviescommissie voor het innovatieprogramma.

De gemeenten waarin de scholen staan, ontvangen van BZK per deelnemende school 350.000 euro voor renovatie. Met dit bedrag worden zowel schoolbesturen als gemeenten geholpen bij het opdoen van ervaringen met het verduurzamen van ‘hun’ schoolgebouw. Doelstelling van het programma is om aardgasvrije scholen te creëren, die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat hebben.

De PO-Raad onderschrijft deze ambitie volledig. Scholen hebben een maatschappelijke opdracht om verder te verduurzamen, want zij zijn maatschappelijk vastgoed. Ook vanuit het klimaatakkoord van Parijs ligt er voor scholen een verantwoordelijkheid en opgave om tot verdere verduurzaming van het schoolgebouw te komen.

Daarnaast hebben schoolbesturen als belangrijkste taak de onderwijskwaliteit hoog te houden. Een gezond binnenklimaat is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Het leidt tot beter leren doordat leerlingen en leerkrachten minder ziek zijn. Verduurzaming van schoolgebouwen gaat helaas nog lang niet altijd hand-in-hand met het verbeteren van het binnenklimaat. Op dit punt kunnen schoolbesturen en gemeenten nog stappen zetten.

Nul-op-de-meterschool

Een voorbeeld van een aardgasvrije en tevens energieneutrale school is de Leister Igge in Opeinde. Dit is de een van de eerste gerenoveerde nul-op-de-meter scholen: een toekomstbestendige duurzame school, waarbij het oude schoolgebouw dusdanig grondig is gerenoveerd dat het schoolgebouw uit de jaren zeventig energieneutraal is geworden.

Doordat gemeente en schoolbestuur kozen voor een gezamenlijk aanpak en voor een ander financieringsmodel, kon voor minder geld meer kwaliteit worden verkregen. Het schoolbestuur stelde drie harde prestatie-eisen: een onderwijskundige upgrade, een goed binnenklimaat en het hele gebouw moest energieneutraal zijn. Na de renovatie was het gebouw energieneutraal, kon de energierekening opgeheven worden en waren de eerste twintig jaar aan onderhoud gecontracteerd.

Welke maatregelen bij welk schoolgebouw rendabel zijn en de juiste keuze is, verschilt per gebouw. Een integrale aanpak die gebruik maakt van de natuurlijke momenten in de onderhoudscyclus levert altijd het beste resultaat op. Al zijn er natuurlijk ook maatregelen die zich altijd terugverdienen, zoals het vervangen van lampen door led-lampen. De energierekening omlaag brengen, kan bijvoorbeeld ook door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw.

Schooldakrevolutie

De Stichting Schooldakrevolutie maakte deze week bekend dat het de ambitie heeft om in 2023 zo’n zesduizend scholen van zonnepanelen te voorzien. Hiermee wil de stichting groene stroom van het eigen schooldak tot nieuwe sociale norm maken. Doel? Verdere verduurzaming van schoolgebouwen met behulp van een landelijk leenstelsel. Het fonds hiervoor is nog in ontwikkeling en zal op zijn vroegst begin 2019 operationeel worden. Scholen kunnen kosteloos een ‘dakcheck’ aanvragen bij de stichting Schooldakrevolutie.

*Winnaars innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ zijn de volgende scholen en hun schoolbesturen: School met de Bijbel (Zaltbommel), De Vuurvogel (Ede), Koningin Juliana School (sbo Culemborg), CBS De Zonheuvel (Utrechtse Heuvelrug), De Regenboog (Utrecht), KDS Bisschop Bekkers (Groningen), De Kameleon (Haarlemmermeer), De Esch en De Linde (Oldenzaal), De Uilenbrink (Meierijstad), ODS De Vuurvogel (Nissewaard) en BS De Horizon (Heerlen).