Nieuws

Aanvraag voor Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting goedgekeurd

De commissie van het Nationaal Groeifonds heeft de nadere onderbouwing voor de aanvraag van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting goedgekeurd. De aanvraag werd ingediend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), PO-Raad, VO-raad en VNG op initiatief van schoolorganisaties en gemeenten. Voor het project wordt 483,7 miljoen euro toegekend, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk. 

Het kabinet en de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds zien de uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting en zien dat het innovatieprogramma een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid én functionaliteit van de huisvesting. Het ministerie van OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad zijn vanzelfsprekend enorm blij met deze toekenning. 

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de partijen. "We zijn heel blij met dit succesvolle initiatief dat vanuit de sector zelf is ontstaan en daardoor kan rekenen op breed draagvlak. Goed dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit ondersteunt", aldus Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. 

Ingrid de Bonth, vicevoorzitter van de VO-raad vult aan: “Omdat er ook geld voor het bouwen van bovennormatieve kwaliteit in de aanvraag is meegenomen, kunnen we als sector bouwend leren hoe we sneller en kostenefficiënter betere scholen kunnen realiseren voor onze leerlingen en personeel.” 

De komende periode gaan de indieners met ondersteuning van Ruimte-OK aan de slag met de verdere uitwerking van de leerlabs, de ontwikkeling van het platform voor de Community of Practice (CoP), en de SPUK-regeling (een financiële ondersteuning vanuit de overheid voor gemeenten). 

Lees het bericht van de Rijksoverheid

Huisvesting

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten