Nieuws

Aankondiging: Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen doet binnenkort een uitvraag

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Doekle Terpstra is voorzitter van het LCVS en daarnaast zijn ook PO-Raad, VO-raad, GGD-GHOR en VNG deel van het coördinatieteam. Namens de PO-Raad maakt vice-voorzitter Anko van Hoepen deel uit van het coördinatieteam. Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen.

Met deze aankondiging willen we je informeren dat er binnenkort, naar verwachting in de eerste week van september, een gerichte uitvraag gedaan zal worden vanuit het LCVS naar de stand van zaken rondom ventilatie in scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het format van deze uitvraag is momenteel in ontwikkeling. De uitvraag zal via de PO-Raad en VO-raad gedaan worden en het LCVS helpen een beeld te krijgen van de landelijke situatie.

Heb je in de tussentijd nog vragen over de kwaliteit van de ventilatie bij jouw op school en kun je het antwoord niet vinden op weeropschool.nl? Stel je vraag dan aan ons loket. Een expert beantwoordt jouw vraag zo snel mogelijk.