Nieuws

VNG en Divosa: investeer in samenwerking tussen kindpartners en onderwijshuisvesting

Afgelopen vrijdag verscheen de propositie ‘De waarde van het sociaal domein’, waarin VNG en Divosa een nieuw kabinet oproepen in drie thema’s extra te investeren: bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond samenleven. 

Het thema kansengelijkheid raakt het onderwijs. De afzenders vragen ongelijk te investeren om kansengelijkheid te vergroten. Daarbij benadrukken ze de noodzaak van samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en gemeenten en het investeren in de integrale kwaliteit van onderwijshuisvesting. Ook vragen ze om financiële zekerheid vanaf 2026, het jaar dat gemeenten ook wel ‘het financieel ravijn’ noemen, omdat een drastische daling van middelen in het gemeentefonds verwacht wordt.  

 

Het pleidooi borduurt voort op eerdere gezamenlijke oproepen waar naast de VNG ook PO-Raad mede-afzender van was, zoals Een sterke basis door krachtige samenwerking en het manifest Investeer in onderwijshuisvesting. Ook hierin pleiten partijen om te investeren in de samenwerking tussen partners rondom het kind en in gezonde, inclusieve, adaptieve en duurzame schoolgebouwen. Daarnaast trekken de sectorraden po/vo met de VNG en OCW samen op bij het indienen van een groeifondsaanvraag voor het leren om sneller en kostenefficiënter goede schoolgebouwen te realiseren, en aan een programmatische aanpak van de onderwijshuisvestingsopgave ter voorbereiding op eventuele toekomstige extra investeringen vanuit het kabinet. 

Om alle schoolgebouwen tot aan 2050 integraal te verbeteren, is tot aan 2050 minstens 1,2 miljard per jaar extra nodig (prijspeil 2023). In deze berekening is inclusie en de eventuele ruimtebehoefte die daaruit voortkomt nog niet meegenomen. 

 

Huisvesting afbeelding

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten