Nieuws

Structureel 10,2 miljoen voor programmatische aanpak onderwijshuisvesting

Het ministerie van OCW maakt structureel 10,2 miljoen euro per jaar vrij om een programmatische aanpak onderwijshuisvesting op te zetten. Dit schrijft demissionair minister Paul in haar voortgangsbrief onderwijshuisvesting op 3 december 2023.

De programmatische aanpak richt zich onder meer op het het verkrijgen en standaardiseren van sturingsdata op gebouw-, portefeuille-, lokaal en landelijk niveau. Ook werkt deze aanpak aan het doorontwikkelen en borgen van kennis en het uitwerken van juridische en fiscale documentatie rond de organisatie van de onderwijshuisvestingsopgave. Het is de bedoeling dat deze kennis en informatie in co-creatie met de sector wordt opgeleverd. Daarnaast worden regionale experts ingezet om lokaal te ondersteunen. OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG vormen gezamenlijk de inhoudelijke stuurgroep op de aanpak.

'Aanpak is goede eerste stap voor versnelling'

De sectorraden en de VNG staan positief ten opzichte van deze aanpak. Er is integrale inhaalslag nodig om alle schoolgebouwen (onderwijs)adaptief, gezond, inclusief en (minstens) energieneutraal en aardgasvrij te maken. De aanpak vormt een goede eerste stap om de sector voor te bereiden op versnelling van het vernieuwen en renoveren van slechte schoolgebouwen. De vruchten van de aanpak kunnen echter pas echt geplukt worden als ook de benodigde 1,2 miljard extra per jaar om alle schoolgebouwen op niveau te brengen door het Rijk beschikbaar gesteld wordt. Versnelling is enkel mogelijk met voldoende middelen. In eerdere voortgangsbrieven naar de kamer is het belang hiervan benoemd.

Groeifonds

De sectorraden, VNG en OCW dienden een gezamenlijke aanvraag in bij het groeifonds voor een innovatieprogramma onderwijshuisvesting. In maart wordt bekend of de voorlopige toekenning van 275 miljoen omgezet wordt in een definitieve toekenning. Er staat aanvullend 209 miljoen gereserveerd voor het innovatieprogramma.

Wetswijziging
 

Paul geeft in de Kamerbrief aan de Tweede Kamer begin 2024 te informeren over hoe de reacties op de internetconsultatie verwerkt zijn in het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. Beoogde inwerkingtreding van de CO2-meterverplichting voor alle schoolgebouwen is juli 2024.

Huisvesting afbeelding

Downloads

Voortgangsbrief onderwijshuisvesting 2023
PDF, 35.94 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten