Nieuws

Dashboard voor inzicht in verduurzamingsopgave schoolgebouwen per gemeente

Het verduurzamen van schoolgebouwen begint met goed inzicht in de aard en omvang van de bestaande gebouwenvoorraad. Tijdens de ondersteuning vanuit het programma Scholen op koers naar 2030 hoorden we dat gemeenten en schoolbesturen op zoek zijn naar relevante informatie, die in één oogopslag de verduurzamingsopgave voor het onderwijs toont.

Speciaal hiervoor heeft Kenniscentrum Ruimte-OK in samenwerking met Republiq een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard maakt op een beeldende manier direct de lokale verduurzamingsopgave duidelijk, zowel op gemeentelijk niveau als op het niveau van schoolbesturen.

Wat kun je met het dashboard?

Het dashboard verduurzaming onderwijs is het instrument dat helpt om het gewenste inzicht te verkrijgen. Je ziet direct waar je schoolbestuur staat met de schoolgebouwen ten aanzien van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Naast inzicht in basiskenmerken maakt het snel inzichtelijk hoe scholen op basis van de gebouwkenmerken (gebouwtype, bouwjaar en oppervlakte) presteren op het gebied van CO2-uitstoot en kWh/m2.

Hoe kom je nu echt een stap verder?

Natuurlijk is het mooi om inzicht te hebben, maar het doel is pas echt bereikt als je er ook iets mee kunt doen. Op basis van het verkregen inzicht in de huidige situatie kan lokaal het juiste overleg plaatsvinden en kunnen er keuzes worden gemaakt. Het dashboard beschikt tevens over een rekentool waarmee u op hoofdlijnen kunt rekenen aan de verduurzamingsstrategie.

Dit proces ondersteunt Ruimte-OK graag. We bieden startbijeenkomsten aan waarbij gemeente en schoolbesturen ondersteund worden om vanuit de lokale opgave, planmatig en op een slimme manier koers te bepalen voor de integrale verduurzamingsopgave. Tijdens de startbijeenkomst laten we ook het dashboard voor jouw gemeente zien.

Interesse?

Interesse in een startbijeenkomst, waarbij we onder andere het dashboard laten zien? Laat het Ruimte-OK even weten. Wil je liever eerst zelf de lokale opgave bekijken? Vraag hier inloggegevens aan om uw lokale dasboard verduurzaming onderwijs te bekijken.