Nieuws

Geef je reactie op de regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De internetconsultatie van de volgende tranche van de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed - oftewel DUMAVA - staat open. De DUMAVA-regeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming voor investeringen in verduurzamingsmaatregelen of ‘integrale’ verduurzamingsprojecten van onder andere schoolgebouwen. Eerdere tranches waren direct overtekend. 

Wijzigingen ten aanzien van de vorige tranche zijn:

  • Een aanpassing in de subsidiepercentages: 
  • 20% subsidie voor losse maatregelen 
  • 30% subsidie bij minimaal 3 labelstappen en minimaal naar energielabel B 
  • 40% subsidie bij een ‘integrale’ verduurzaming (integraal gaat hierbij dus enkel over verduurzaming, niet over integrale kwaliteitsverbetering) 
  • 70% voor integrale aanvragen/30% voor losse maatregelen 
  • Aanscherping van de maatregelenlijst waarbij maatregelen met een korte terugverdientijd worden geschrapt.   

Deze aanpassingen worden gedaan om de regeling meer in lijn te brengen met nationale en Europese doelstellingen en meer te sturen op integrale verduurzaming. Reageren op de internetconsultatie kan tot en met 28 december 2023. 

PO-Raad niet enthousiast 

De PO-Raad geeft bij ministeries aan dat deze regeling niet bijdraagt aan de integrale kwaliteits- en verduurzamingsopgave voor schoolgebouwen. Alle schoolgebouwen in het funderend onderwijs moeten in 2050 (onderwijs)adaptief, gezond, inclusief en duurzaam zijn. Hiertoe is écht integrale vernieuwing en renovatie van alle schoolgebouwen nodig. Door enkelvoudig middelen beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld verduurzaming worden middelen en mankracht onttrokken aan de lange-termijnopgave. Het wordt daarmee moeilijker gemaakt om alle kwaliteitsdoelstellingen te halen. De voorliggende regeling kan voor de sector bruikbaar wel bruikbaar zijn voor projecten waarbij een enkelvoudige benadering voldoende is en waarbij de planning van de regeling aansluit bij het juiste projectstadium. 

Huisvesting afbeelding

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten