Nieuws

Onderwijs en bouw: Geef schoolgebouwen een duurzame upgrade

Het onderwijs en de bouw zijn klaar om schoolgebouwen te upgraden naar de maatstaven van deze tijd. Draagvlak onder leerlingen, ouders en leerkrachten is er genoeg. Maar er is meer nodig: centrale regie, samenwerking, kennis én geld, betogen PO-Raad voorzitter Rinda den Besten, Paul Rosenmoller (VO-raad) en Bernard Wientjes (Bouwagenda) in de Volkskrant.

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland nogal eens tekort. De gemiddelde leeftijd van een schoolgebouw is 40 jaar, het binnenklimaat van 80 procent van de scholen is matig tot slecht en gebouwen zijn niet meer toegerust op moderne toepassingen.

De financiering van schoolgebouwen zit ingewikkeld in elkaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en schoolbesturen voor het onderhoud. Door lange termijn plannen te maken voor onderwijshuisvesting kan er geld bespaard worden. Uiteenlopende belangen maken dit echter vaak complex.

''Aan ambities geen gebrek'' schrijven Den Besten, Rosenmöller en Wientjes in de Volkskrant. ''De sector geeft aan in 2050 haar CO2-uitstoot met 95 procent teruggebracht te willen hebben.'' Verbeterde wetgeving en samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en de bouwsector is daarbij van groot belang. Zij roepen het kabinet daarom op om bij de plannen om een investeringsfonds in te richten om een boost te geven aan de economie, te investeren in schoolgebouwen. ''Het is een dubbele investering inde toekomst, want het levert een economisch én maatschappelijk rendement op'', vinden Den Besten, Rosenmöller en Wientjes.