Nieuws

Platform Perspectief Jongeren: ‘Houd scholen te allen tijde open’

Houd scholen ook in het geval van nieuwe calamiteiten open, versterk de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en investeer in de kwaliteit van schoolgebouwen, dit en meer adviseert het Platform Perspectief Jongeren in haar eindadvies dat op 7 februari aan de Tweede Kamer is aangeboden. De PO-Raad vindt de conclusies zeer herkenbaar en onderschrijft de aanbevelingen uit dit advies.  

Zo schrijft het PPJ dat een veilige en goed geventileerde leer- en werkomgeving essentieel is om toekomstige schoolsluitingen te voorkomen. Het platform adviseert de overheid om samen met gemeenten en schoolbesturen te investeren in de kwaliteit van schoolgebouwen. Hierbij is het belangrijk dat verantwoordelijkheden niet op elkaar afgeschoven worden. De PO-Raad pleit al langer voor investeringen in gezonde, duurzame schoolgebouwen en het belang van heldere afspraken. Zie ook de whitepaper ‘Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen’.  

Ook schrijft het PPJ dat het medisch perspectief, gericht op het reduceren van gezondheidsrisico’s, het (ontwikkelings-) pedagogisch perspectief te veel overschaduwd heeft. De negatieve gevolgen zullen nog vele jaren zichtbaar zijn.  

Regeringscommissaris Jeugd 

Het platform constateert dat het huidige jeugdbeleid versplinterd is en dat de politiek continu te weinig rekening houdt met de belangen van jongeren. Het platform adviseert om tijdens de formatie afspraken te maken voor een speciale regeringscommissaris voor de jeugd. “Alleen dan worden de belangen van kinderen en jongeren optimaal gewaarborgd,” aldus Farid Tabarki’, voorzitter PPJ. 

De aanbevelingen uit het eindadvies

  1. houd scholen te allen tijde open; 
  2. investeer meer in de pedagogische relatie met jongeren; 
  3. verklein de klassen in het basisonderwijs en soms ook in het vervolgonderwijs; 
  4. realiseer meer gezonde schoolgebouwen; 
  5. geef gemeenten en besturen een grotere rol bij de besteding van middelen; 
  6. versterk de verbinding van onderwijs met gemeentelijk jeugdbeleid; 
  7. neem het aanstellen van een regeringscommissaris Jeugd in overweging. 

Structurele bekostiging

Tot slot benadrukt het PPJ het belang van structurele bekostiging: “met een tijdelijke investering is het immers niet mogelijk om structurele problemen in het onderwijs op te lossen.” Dit sluit naadloos aan op het standpunt van de PO-Raad om een einde te maken aan de subsidieconfetti. Zo blijkt ook uit het rapport ‘Geld onder voorwaarden’ dat afgelopen week gepubliceerd is.  

Meer informatie 

Download het eindadvies van het PPJ en lees de begeleidende Kamerbrief met beleidsreactie.  

Over het Platform Perspectief Jongeren 

Het Platform Perspectief Jongeren is een onafhankelijke adviescommissie die bij de start van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is opgericht. De specifieke opdracht was om te adviseren over de uitwerking en de effecten van de pandemie en het NP onderwijs op kinderen en jongeren. 

Onderwijshuisvesting, basisschoolgebouw

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten