Nieuws

PO-Raad waarschuwt voor nijpend lerarentekort

Als de overheid niet snel investeert in het primair onderwijs, zijn er over een paar jaar duizenden leraren te weinig. Als gevolg hiervan zullen klassen groter worden, krijgen kinderen minder aandacht dan ze nodig hebben en zal de werkdruk van leraren toenemen. Daarvoor waarschuwt de PO-Raad deze week op de voorpagina van dagblad Trouw.

Het tekort aan leraren dreigt te ontstaan doordat een grote groep leraren de komende jaren met pensioen zal gaan. Daartegenover staat dat de instroom in de pabo’s juist enorm daalt. Om de kwaliteit van leraren te verbeteren, stellen lerarenopleidingen strengere eisen dan voorheen. En niet iedereen lukt het om aan deze eisen te voldoen. Waar in 2007 nog 7.000 studenten afstudeerden aan de pabo, is de voorspelling dat er in 2020 nog maar 3.500 leerkrachten zullen afstuderen, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Centerdata.

Als er nu niets gedaan wordt, dreigt er daarom over tien jaar een tekort van 6.000 tot 8.000 voltijdsbanen in het primair onderwijs te ontstaan. Vanaf 2020 zullen scholen in bijna alle regio’s van het land blijven zitten met vacatures. En scholen in de grote steden merken nu al dat zij problemen hebben om vervangers te vinden. De consequenties hiervan zijn dat klassen groter worden en kinderen daardoor minder aandacht krijgen dan ze nodig hebben. Ook vergroot dit de werkdruk in de sector.

Extra investeringen nodig

De PO-Raad pleit daarom voor structureel € 500 miljoen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) om lerarensalarissen te verhogen en het vak aantrekkelijker te maken. Daarnaast zijn extra investeringen in het basisonderwijs nodig om de gaten in de begrotingen van schoolbesturen te dichten. Die zijn ontstaan doordat de kosten van het basisonderwijs harder stegen dan de bekostiging vanuit de overheid. In 2015 was dit gat € 750 miljoen.

De oproep van de sectororganisatie voor het primair onderwijs vindt gehoor bij veel politieke partijen. Kamerlid Ypma (PvdA) heeft minister Bussemaker (Onderwijs) Kamervragen gesteld naar aanleiding van het bericht. Hierin vraagt zij onder meer of de minister bereid is om meer geld te investeren in lerarensalarissen en de sector. Lees hier de schriftelijke Kamervragen.

Toelichting in de media

Verschillende media hebben de waarschuwing van de PO-Raad voor het dreigende lerarentekort opgepikt. Allereerst heeft dagblad Trouw het verhaal op haar voorpagina geplaatst. Ook NRC Handelsblad besteedde uitgebreid aandacht aan het pleidooi voor meer investeringen in lerarensalarissen en de sector. het artikel in dagblad Trouw. Beluister ook de interviews die Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, gaf op NPO Radio1 (vanaf minuut 53:30) en BNR Nieuwsradio over het dreigende lerarentekort. 

Tot slot was Simone Walvisch nogmaals te gast op BNR Nieuwsradio om te praten over de academische opleiding voor basisschoolleraren als oplossing voor het dreigende lerarentekort. Zij pleitte in dit interview voor 14.000 academische geschoolde leraren in om de diversiteit in lerarenteams en daarmee de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen.