Nieuws

Demissionair kabinet maakt 500 miljoen vrij voor verbetering salarissen primair onderwijs

De PO-Raad is zeer verheugd dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarmee structureel 500 miljoen euro beschikbaar komt voor de verbetering van de salarissen voor medewerkers in het primair onderwijs. Hiermee wordt een flinke stap gezet in het dichten van de salariskloof met het voortgezet onderwijs. De PO-Raad en onderwijsvakbonden pleiten samen al jaren voor een eerlijk salaris voor leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het po.  

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad: ,,Dit is goed nieuws voor medewerkers in het primair onderwijs. Met deze stap van het kabinet kunnen de PO-Raad en onderwijsvakbonden serieus iets doen aan een eerlijk salaris en de salariskloof met het voortgezet onderwijs. Daarmee wordt werken in het po aantrekkelijker en dat is cruciaal voor het bestrijden van het oplopende leraren- en schoolleiderstekort in de sector.” 

Sociale partners nu aan zet 

Afgelopen week gingen de PO-Raad en vakbonden met elkaar om tafel om de cao-onderhandelingen te hervatten. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen sociale partners (PO-Raad en onderwijsvakbonden) afspraken maken in de cao over de besteding van deze extra middelen. Op deze manier komt het direct ten goede aan het salaris van leraren, directeuren en ondersteunend personeel. Het is belangrijk dat gelijkwaardige functies in het po en vo een gelijkwaardig salaris krijgen.  

De PO-Raad hoopt dat deze aandacht voor het primair onderwijs de opmars is naar meer structurele investeringen van een nieuw kabinet zodat de belangrijkste knelpunten in het po, bijvoorbeeld op het gebied van schoolgebouwen en kansengelijkheid, de komende jaren kunnen worden aangepakt.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten