Nieuws

Leden PO-Raad stemmen in met cao po 2022 - 2023

Een ruime meerderheid van de leden van de PO-Raad heeft ingestemd met het voorgelegde onderhandelaarsakkoord. Het gaat daarbij om het akkoord dat op 23 juni door bonden en PO-Raad overeengekomen werd.

In dat akkoord staat een loonsverhoging van 4,75% - in PO en VO dezelfde loonontwikkeling om geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan. Na de bonden heeft dus ook de PO-Raad groen licht van zijn achterban om de cao te tekenen. We houden jullie op de hoogte van de publicatie van cao-tekst en salaristabellen.

Werken aan laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten