Nieuws

Pensioenpremie 2019 stijgt minder dan verwacht

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP wordt volgend jaar 24,9%. Dat is een stijging van 2 procentpunt. Deze premiestijging is lager dan de schatting die het ABP voor de zomer heeft gecommuniceerd.

Het ABP-bestuur heeft besloten om het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2019 te verhogen met 2%-punt van 22,9% naar 24,9%. Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door een eenmalige premie voor het verder verbeteren van het partnerpensioen. Dit was onderdeel van het pensioenakkoord in 2017. Een andere oorzaak is een opslag in de premie voor het verbeteren van de financiƫle positie van ABP. Hierover is een aantal jaar geleden afgesproken dat deze opslag niet in een keer maar in een aantal jaar aan de premie wordt toegevoegd.

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft 0,5%. Ook de premie voor de VPL-compensatie is ongewijzigd en bedraagt 2,6%. Deze laatste premie wordt volledig door de werkgevers betaald. Voor de overige premies geldt dat werknemers ook een deel betalen.

De stijging van de pensioenpremies worden opgevangen vanuit de indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek. Kortom: de stijging is voor de begroting van een schoolbestuur budgetneutraal.