Nieuws

Pensioenpremie 2022 blijft gelijk aan premie 2021

De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP blijft per 1 januari 2022 25,9%. Hierdoor blijft de pensioenlast in 2022 stabiel.

APB heeft de pensioenpremies voor 2022 bekend gemaakt. De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gaat per 1 januari 2022 niet stijgen maar blijft 25,9%. De werkgever betaalt ongeveer 70% en de werknemer ongeveer 30% van deze premie. 

Eerder maakte het ABP bekend dat de verwachting was dat de premie voor 2022 zou stijgen. Op verzoek van sociale partners heeft het ABP besloten om de premiestijging voor 2022 te faseren. De premiestijging voor 2022 wordt gecompenseerd in 2023. Dit gebeurt tegelijkertijd met de vrijval van de VPL-premie.

Andere pensioenpremies

Ook het premiepercentage voor de VPL-compensatie wijzigt in 2022 niet en blijft 3%. VPL-compensatie is een tegemoetkoming voor de afschaffing van de regeling voor vroegpensioen (FPU) en wordt volledig door de werkgevers betaald. 

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen daalt in 2022 met 0,1%-punt van 0,9% naar 0,8%. Deze premie wordt voor een deel door werkgevers (70%) en voor een deel door werknemers (30%) betaald.
 

Juf legt meisje iets uit