Nieuws

Wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gegaan. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en ABP streven naar een overgang naar een nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026. Hiervoor moeten de sociale partners in 2023 definitieve afspraken hebben gemaakt.

Eind 2020 hebben sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren samen met ABP een stappenplan opgesteld. Het stappenplan leidt tot een nieuwe ABP-pensioenregeling en tot afspraken in het kader van de overgang naar de nieuwe regeling. Om het palet aan mogelijkheden gedurende het traject te kaderen maken sociale partners over een aantal zaken voorlopige keuzes. 

Solidaire premieregeling

De eerste voorlopige keuze was de keuze voor een pensioencontract. Sociale partners hebben op 15 april 2021 een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling. De andere voorlopige keuzes worden in 2022 gemaakt met het doel om in 2023 definitieve afspraken te maken. Dat is nodig om ABP voldoende tijd te geven om de overgang op 1 januari 2026 te realiseren. 

De PO-Raad is één van de partijen die aan tafel zit bij de onderhandelingen over wijzigingen of vervanging van de ABP-pensioenregeling. De PO-Raad werkt daarbij samen met andere verenigingen  die de werkgevers van de decentrale overheden en het onderwijs vertegenwoordigen. Die samenwerking krijgt vorm in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).

Toekomstbestendiger

ZPW ondersteunt het belang van het nieuwe pensioenstelsel. Het stelsel, zoals opgenomen in het wetsvoorstel, is een goede manier om de knelpunten van het huidig stelsel weg te nemen en het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. De wijzigingen moeten er voor zorgen dat deze belangrijke arbeidsvoorwaarde meer zal worden gewaardeerd en op langere termijn betaalbaar blijft. Bovendien sluit het wetsvoorstel goed aan bij de eigentijdse arbeidsverhoudingen die de ZPW-sectoren nastreven.

De komende tijd vind je regelmatig berichten op de website over de stand van zaken van de wetgeving en de ontwikkeling van de nieuwe pensioenregeling. 
 

rekenmachine