Informatie en handreikingen

In deze brochure van OCW wordt ingegaan op de nieuwe bekostigingssystematiek.

Met de toolbox Model vereenvoudigde bekostiging kun je berekenen hoe de bekostiging voor jouw organisatie per 1 januari 2023 wordt vastgesteld. Verder is er een aantal handreikingen beschikbaar met meer informatie over de veranderingen:

Deze informatie en de beschikbare hulpmiddelen worden de komende maanden verder aangevuld.

Meer informatie en vragen

Voor leden van de PO-Raad is er op mijnporaad.nl extra achtergrondinformatie beschikbaar. Voor meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging kun je contact opnemen met de Juridische Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad). 

excel