Nieuws

Gegevenslevering PNIL wordt eenvoudiger

De gegevenslevering 'Personeel niet in loondienst' (PNIL) wordt eenvoudiger. Dat heeft minister Mariëlle Paul (primair en voortgezet onderwijs) besloten in vervolg op gesprekken met de PO-Raad, VO-raad en administratiekantoren hierover. Ook de datum van aanlevering verschuift: van (uiterlijk) 1 april naar (uiterlijk) 1 juli.

Het doel van de partijen is om te komen tot een aangepaste PNIL-uitvraag die enerzijds een goed beeld geeft van het aandeel personeel niet in loondienst, maar anderzijds scholen niet opzadelt met forse administratieve lasten.

Wat vast staat is dat er geen persoonsgegevens (bsn, geboortedatum en geslacht) meer worden uitgevraagd. Hoe de gegevenslevering er verder precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Hierover wordt de komende tijd verder gesproken. Administratiekantoren verenigd in BRAVO, PO-Raad en VO-raad hebben hiervoor al wel suggesties gedaan aan OCW. 

kind op schoolplein