Nieuws

OCW gaat in gesprek over jaarverslaggeving

In november en december start het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de Verantwoordingsronde 2023. Dit is een reeks bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land om ontwikkelingen rondom de jaarverslaggeving toe te lichten. Onderwijsinstellingen, bestuursleden, toezichthouders, controllers, accountants, administrateurs, financials en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

De Verantwoordingsronde typeert zich door het interactieve karakter waarbij veel ruimte is voor het geven van input en het uitwisselen van gedachtes in een informele sfeer. Tijdens de bijeenkomsten gaan verschillende experts in gesprek over verantwoordingsthematieken en verslaggevingsactualiteiten. Denk hierbij aan duurzaamheidsinformatie (n.a.v. CSRD), voorziening groot onderhoud, programma Samen Verantwoorden, project compact bestuursverslag, de Kamerbrief Financiële Positie Onderwijs en meer.

De bijeenkomsten vinden op verschillende plekken in het land plaats en zijn niet online. OCW doet achteraf wel verslag van de bijenkomsten via de nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs.

De planning is als volgt:

  • Donderdag 16 november: Groningen
  • Dinsdag 21 november: Wageningen
  •  Donderdag 23 november: Breda
  • Donderdag 30 november: Roermond
  • Donderdag 7 december: Den Haag

Je kunt je nu aanmelden voor een datum/stad. De exacte locaties en programmaonderdelen worden in november bekend gemaakt. Houdt er in ieder geval rekening mee dat het programma een hele dag zal beslaan, van 9:30 tot 15:00 uur.

Heb je in de tussentijd vragen, dan kun je mailen naar de organisatie via jaarverslaggeving@minocw.nl.