Nieuws

Miljoenennota lost subsidieconfetti primair onderwijs niet op

De Miljoenennota biedt geen zicht op het structureel maken van incidentele subsidies voor het primair onderwijs. Integendeel: komend jaar wordt de subsidiepot alleen nog maar groter. 

De subsidiepot voor het primair onderwijs stijgt in 2024 van 433 miljoen naar ruim 700 miljoen euro. De PO-Raad vindt dit een zorgelijke ontwikkeling: ,,Het is zeer verontrustend dat er steeds meer geld wordt uitgegeven via incidentele subsidies,” aldus PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. 

,,Met tijdelijk geld kunnen we onderwijsprofessionals vooral tijdelijk werk bieden, terwijl de sector iedere leraar, ondersteuner en schoolleider hard nodig heeft. Bovendien brengt deze subsidieconfetti een veelvoud aan regels en bestedingsvoorschriften met zich mee. Het is voor het primair onderwijs van essentieel belang dat een volgend kabinet wél kiest voor structurele financiering.”

Kaasschaaf over primair en voortgezet onderwijs

Het kabinet haalt ook de kaasschaaf over diverse posten in het primair en voortgezet. Dat resulteert in een bezuiniging van 60 miljoen euro structureel en incidenteel 673 miljoen euro over de periode van 2024 tot 2028. Dit geld wordt waarschijnlijk gebruikt voor het bekostigen van de koopkrachtmaatregelen. 

Geld voor noodplannen G5 blijft beschikbaar 

Voor de aanpak van het lerarentekort ontvangen de G5-steden ook de komende jaren extra geld. Hierdoor kunnen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere na dit schooljaar doorgaan met het uitvoeren van hun noodplannen.  

PBSS-regeling gaat verder in 2024

Uit de begroting blijkt ook dat de bekostiging voor de Regeling bijzondere bekostiging Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders’ (PBSS) in 2024 wordt gecontinueerd. Op basis van lopende gesprekken met OCW verwachten we dat de regeling per 1 januari 2025 wordt gewijzigd. De minister heeft eerder aangegeven een deel van deze middelen te willen toekennen aan de onderwijsregio’s. Lees er meer over in ons nieuwsbericht

Stapeltjes geld op tafel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten