Nieuws

Brief aan minister Paul: houd urgentie hoog op onderwijshuisvesting

De VNG, PO-Raad en VO-raad versturen een gezamenlijke open brief aan de nieuw aangetreden Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul, met een afschrift aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, om de urgentie hoog te houden op het thema onderwijshuisvesting.


Tijdens de demissionaire status van dit kabinet kan doorgezet worden op de ingezette koers: meer transparantie geven in eisen en regelgeving, het voorbereiden van een wetswijziging conform wat de sectorraden en de VNG voorstelden en het opzetten van een programmatische aanpak.

Het is aan een volgend kabinet om voor dit laatste en een versnelde, integrale aanpak van de voorraad slechte schoolgebouwen voldoende bekostiging beschikbaar te stellen. De sectorraden en de VNG roepen alle politieke partijen op dit op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Foto

Downloads

PDF, 211.27 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten