Nieuws

Onderwijsakkoord belangrijke stap om personeelstekorten aan te pakken

Het ministerie van OCW, de vakbonden, PO-Raad en VO-raad hebben een onderwijsakkoord gesloten. Met dit akkoord willen ze het personeelstekort aanpakken en de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs verder versterken. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarmee realiseren werkgevers en werknemers in het primair onderwijs om te beginnen een aanzienlijke verbetering van het loon van de medewerkers. Verder is het akkoord het vertrekpunt voor een werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: “Vandaag heeft het primair onderwijs een enorme impuls gekregen. We hebben samen afspraken kunnen maken die de hele sector vooruit gaan helpen. Daar zijn wij ontzettend trots op. De loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gaat eindelijk gedicht worden. Daarnaast gaan wij met de minister en de vakbonden verder aan de slag om de tekorten in het onderwijs te bestrijden. Dat is hard nodig. Dit akkoord is een belangrijke stap naar goed onderwijs voor alle leerlingen.”

In het onderwijsakkoord komen naast het dichten van de loonkloof ook andere onderwerpen aan bod. Zo komt er een arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel kwetsbare leerlingen, een arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders en ruimte voor professionalisering van leraren.

Daarnaast wordt in het onderwijsakkoord verwezen naar een werkagenda. Daarin zijn gezamenlijke ‘actielijnen’ geformuleerd, te weten:

  • Actielijn 1: Goed onderwijs en goede professionals;
  • Actielijn 2: Onderwijsarbeidsmarkt en tekortaanpak;
  • Actielijn 3: Optimaliseren bevoegdhedenstelsel.

In mei en juni worden deze actielijnen verder geconcretiseerd.

Tabel

 

Onderwijsakkoord

Downloads

Het Onderwijsakkoord Samen voor het Beste Onderwijs (22 april 2022)
PDF, 259.59 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten