Nieuws

Voorlopers onderwijsregio’s zijn definitief van start

Om invulling te geven aan een collectieve aanpak van het personeelstekort gaan 27 voorlopers aan de slag met hun regionale maatschappelijke opgave. Vanuit hun eigen praktijk hebben de samenwerkende organisaties een plan gemaakt dat ze met elkaar gaan aanpakken. In de onderwijsregio’s wordt een lerende aanpak gehanteerd. Dit doen zij door te leren voor alle schoolorganisaties, te leren van elkaar en met elkaar binnen de regio.

Het tekort aan onderwijspersoneel is een groot maatschappelijk probleem. Dit vraagt om een collectieve aanpak van alle betrokkenen. De onderwijsregio is de plek waar de krachten worden gebundeld en concreet invulling wordt gegeven aan de aanpak van het personeelstekort. Alle onderwijspartners, waaronder Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van OCW, hebben afgesproken dat 27 voorlopers definitief daarmee aan de slag gaan

Kenmerkend voor de lerende aanpak die nu is gekozen, is dat er ruimte is om het beschreven doel (‘de maatschappelijke opgave’) zo uit te werken dat dit past bij de opdracht en de wensen van de partijen die regionaal samenwerken. Voorlopers gaan vervolgens in kennissessies hun bijdrage aan het monitoringsonderzoek en hun ervaringen delen. Zo kunnen andere schoolorganisaties, lerarenopleidingen en vakbonden/beroepsorganisaties hiervan kennisnemen en vervolgens zelf de regie in handen nemen voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt.

Een overzicht van de 27 definitieve voorlopers onderwijsregio’s, is te vinden op de website Aanpak lerarentekort.

ict onderwijs 2

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten