Nieuws

Hulp bij opstellen Integraal Huisvestingsplan

Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Steeds vaker maken zij hierover afspraken in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Naar verwachting is het vanaf 2025 voor gemeenten verplicht een IHP op te stellen. Om gemeenten en schoolbesturen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad, de VO-raad en VNG de Handreiking Integraal Huisvestingsplan opgesteld.

In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) maken gemeenten en schoolbesturen afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de geldstromen lopen. Daarbij is een gemeenschappelijke visie het startpunt. Goede en duurzame gebouwen staan in dienst van de onderwijsvisie en dragen bij aan goede leerprestaties, het verminderen van ziekteverzuim en het vergroten van de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs. Een goed onderwijshuisvestingsbeleid is dan ook een strategisch bedrijfsmiddel om de visie en ambities van scholen te ondersteunen. 

Handreiking ondersteunt maar is geen blauwdruk 

De opgave om de kwaliteit van onze schoolgebouwen te verbeteren is groot. De PO-Raad vindt het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten gelijkwaardig samenwerken aan goede schoolgebouwen. Een integrale, gezamenlijke aanpak, vastgelegd in een IHP leidt tot meer zekerheid voor zowel gemeenten als schoolbesturen. De handreiking biedt een stappenplan met gezamenlijke mijlpalen en verwijzingen naar praktijkvoorbeelden. Elke lokale situatie is anders. De handreiking is dan ook geen blauwdruk of voorschrift, maar kan wel ondersteuning bieden in het proces. 
De Handreiking IHP is ontwikkeld door ICSadviseurs in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en VNG, met medewerking van vele schoolbesturen en gemeenten. 

Vernieuwing schoolgebouwen heeft inhaalslag nodig. 

Ondanks dat er op veel plekken intensief wordt samengewerkt tussen gemeenten en schoolbesturen is er een grote achterstand in de vernieuwing van schoolgebouwen. Een gemiddeld schoolgebouw is 40 jaar oud en wordt pas na 69 jaar vervangen of gerenoveerd. Door het landelijk verplicht stellen van IHP’s krijgen we nog beter in zicht hoe het ervoor staat met de gebouwenvoorraad, wat er nodig is en wat hiervoor de kosten zijn. Mits de juiste inhoudelijke eisen gesteld worden aan het IHP. Hierover is de PO-Raad samen met de VO-raad en VNG in gesprek met OCW. 

Onduidelijkheden in verantwoordelijkheden en ontoereikende bekosting zorgen op dit moment voor een impasse tussen schoolbesturen en gemeenten: beiden willen wel zorgen voor goede schoolgebouwen, maar kunnen dit niet betalen. 

Alleen als de Rijksoverheid zorgt dat gemeenten en schoolbesturen fors kunnen investeren en verantwoordelijkheden helder worden belegd, kan verder worden gebouwd aan goed onderwijs voor alle kinderen. 

Lees meer over de grootste problemen en oplossingen bij onderwijshuisvesting volgens de PO-Raad en VO-raad in dit whitepaper

Goede schoolgebouwen

Downloads

Handreiking Integraal Huisvestingsplan
PDF, 888.51 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten