Nieuws

Stijgende energierekeningen zorgen ook voor problemen in primair onderwijs

De PO-Raad krijgt van meerdere schoolorganisaties signalen binnen over een extreme toename van de energierekening. Het gaat om stijgingen variërend tot 800%. De verhoogde energierekeningen worden nu betaald uit de reguliere bekostiging.

Schoolorganisaties hebben twee mogelijkheden om energie in te kopen. Zo’n tachtig procent van de scholen doet mee aan inkoopcollectieven als Energie voor Scholen. Ook kan een schoolorganisatie zelf zijn energie-inkoop aanbesteden. Uit beide kampen krijgt de PO-Raad op dit moment signalen van hoge prijsstijgingen door het aflopen van contracten. Deze signalen geven wij meteen door aan het ministerie van OCW.  

Hogere prijzen en verbruik

Net als in de rest van Nederland verloopt voor een flink aantal schoolorganisaties dat zelf zijn energie inkoopt het energiecontract. De kosten bij een nieuwe aanbesteding vallen vervolgens een stuk hoger uit. Daarnaast zijn er schoolorganisaties die een voordelige inkoopovereenkomst hadden met het Russische gasbedrijf Gazprom. Zij mogen vanwege het Europese sanctiebeleid eigenlijk vanaf 10 oktober geen gas meer van het bedrijf afnemen, met een nieuw en duur contract als gevolg. Maar minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft op 6 september laten weten dat de verplichting om over te stappen wordt uitgesteld naar uiterlijk 31 december 2022.

In het primair onderwijs is in het afgelopen jaar significant meer energie verbruikt dan de twee jaren daarvoor. Zo is de aardgaslevering volgens het CBS met bijna 20 miljoen m3 toegenomen in 2021 ten opzichte van 2019. Dit komt vermoedelijk doordat er vanwege corona meer is ingezet op correct ventileren. In de bestaande schoolgebouwen kan dit ervoor zorgen dat er hoger gestookt moet worden, dat er mechanische ventilatiesystemen geïmplementeerd worden, of dat al aanwezige mechanische ventilatie op hoger ventilatieniveau gezet is. Ook voldoen veel schoolgebouwen niet aan de gestelde energienormen, waardoor er meer energie wordt verbruikt dan nodig.

Prijsbijstelling

Schoolorganisaties worden voor algehele prijsstijgingen bij hun bekostiging voor 2023 gecompenseerd door de wettelijke automatische prijsbijstelling. Deze compensatie geldt voor de gehele materiële instandhouding en wordt pas op Prinsjesdag (20 september a.s.) officieel bekend. De PO-Raad vermoedt voor het primair onderwijs een compensatie van minstens 10%. Voor een aantal organisaties is deze compensatie waarschijnlijk nog steeds onvoldoende.

“Deze energiecrisis is voor elke schoolorganisatie een kostbare kwestie. Exorbitante prijsstijgingen zullen we ook in het primair onderwijs voelen, zelfs met de broodnodige compensatie”, zegt PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. “Maar ik vind het wel een beetje wrang: als sector kloppen we al jaren aan bij het Rijk omdat driekwart van onze gebouwen niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, ook op het punt van energieverbruik. Daar is niet of zeer matig gehoor aan gegeven. Deze energiecrisis was een kleinere aanslag op onze middelen geweest als de meeste scholen aan de klimaatdoelstellingen zouden voldoen.”

Is er binnen jouw schoolorganisatie ook sprake van een stijging van de energierekening? Geef het door via onze peiling.

Update 14 september 2022: Het Financieel Dagblad plaatste in de krant van 13 september een artikel over de prijsstijgingen. Naar aanleiding daarvan heeft Volt Kamervragen gesteld aan minister Jetten en minister Wiersma. 
Jaarverslag

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten