Nieuws

Groeifonds kent onder voorwaarden 275 miljoen euro toe aan innovatieprogramma onderwijshuisvesting

Het Nationaal Groeifonds heeft voorwaardelijk 275 miljoen euro toegekend aan het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting. Doel van het programma is om samen te leren hoe we kwalitatief betere schoolgebouwen sneller en kostenefficiënter kunnen renoveren en vernieuwen.  

De PO-Raad is als een van de initiatiefnemers blij met de voorgenomen toekenning. Bestuurders en professionals uit het onderwijs en de gemeenten hebben zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor een beroep op het Groeifonds, dat uiteindelijk door PO-Raad, VO-raad en VNG is ingediend met het ministerie van OCW.  

De vervangingsgraad en de kwaliteit van te bouwen scholen moet sterk omhoog om de onderwijshuisvesting in ons land duurzaam, gezond en inclusief te krijgen. In het nieuwe innovatieprogramma werken gemeenten, schoolbesturen en markt samen om te leren welke innovatieve aanpakken leiden tot beter, sneller en kostenefficiënter vernieuwen van scholen. Faalkosten die gepaard gaan met de innovatie worden afgedekt. Met geld uit het Nationaal Groeifonds kunnen deelnemende gemeenten en schoolbesturen straks een deel van de bouwkosten en investeringen die ruimte geven aan hogere kwaliteit vergoed krijgen. 

Het programma is van groot belang voor het onderwijs, vanuit de wetenschap dat kwalitatief betere scholen zorgen voor een verbetering van het leerrendement en een verlaging van het ziekteverzuim. Inclusieve, gezonde en duurzaam verbeterde scholen dragen daarnaast bij aan kansengelijkheid en klimaatdoelstellingen. 

Gezamenlijk bouwend leren en innoveren staat centraal. Dit wordt gedaan in meerdere leerlabs waarin de ontwikkeling van repeteerbare en gestandaardiseerde producten, procedures en werkprocessen centraal staat. Naast de leerlabs ontwikkelen we een kennisinfrastructuur voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Zo wordt de opgebouwde kennis en ervaring met nieuwe manieren van werken op een grotere schaal breed toepasbaar voor heel Nederland.  

Het programma kent een looptijd van 15 jaar en gaat - als de laatste afspraken op papier staan - van start in 2025. De indieners hebben oorspronkelijk om een budget van 484 miljoen euro gevraagd, daarvan is nu 275 miljoen euro onder voorwaarde toegekend. De 209 miljoen euro die nog niet is toegekend, staat wel gereserveerd voor toekenning in een latere fase van het programma.  

PO-Raadvoorzitter Freddy Weima spreekt van een fantastisch resultaat. ,,Feit is dat gemeenten al jaren te weinig geld krijgen voor renovatie en vervanging van schoolgebouwen en dat we als sector voor een dijk van een klus staan. Hoe goed schoolbesturen ook op hun panden hebben gepast: veel gebouwen voldoen niet meer. Dat probleem los je niet op met deze groeifondstoekenning. Maar met dit geld kunnen we wel aan het werk om na te gaan hoe we deze klus klaren. Het is geweldig dat een voorstel dat vanuit de leden is gekomen, resulteert in een toegekende aanvraag. Samen met het werkveld, bestaande uit leraren, schoolleiders, bestuurders, huisvestingsadviseurs en marktpartijen zijn we aan de slag gegaan met deze aanvraag. Dit resultaat is hun succes.’’ 

 

Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rond deze groeifondsaanvraag, kan contact opnemen met Kenniscentrum Ruimte-OK

 

Schoolgebouw

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten