Aan de slag

In gesprek over aanvullende taken van academische geschoolde leraren? Gebruik het takenpalet

Heb je leraren met een wetenschappelijke opleiding in je team en wil je meer weten over hoe je hun vaardigheden het beste kunt inzetten? Of ben je zelf een academisch geschoolde leraar en wil je in gesprek met je leidinggevende over jouw rol in de school? Het Takenpalet academische leerkrachten geeft inzicht in welke aanvullende taken een academisch leerkracht kan vervullen. Een handig hulpmiddel om het gesprek tussen de academische leraar en de schoolleider te stimuleren.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer schoolbesturen en schoolleiders de toegevoegde waarde zien van academisch opgeleide leraren in het schoolteam. Toch worden hun specifieke vaardigheden, zoals hun onderzoekende houding of analytisch vermogen lang niet altijd benut. Met als gevolg dat een deel van de academische leraren het onderwijs verlaat vanwege gebrek aan uitdaging. 

Academische leraren zijn in de eerste plaats leraren, maar kunnen daarnaast aanvullende of andere vaardigheden de school in brengen. Hiermee kunnen ze verschillende taken vervullen, zowel tijdens het lesgeven als daarbuiten. Bijvoorbeeld als coach, (ortho)pedagoog of onderzoeker. 

Takenpalet helpt bij voeren goed gesprek  

Het Takenpalet is een door en voor leraren ontwikkelde praatplaat die je kan inzetten bij een gesprek tussen de academische leraar en de schoolleider of bestuurder. Het biedt overzicht van welke aanvullende taken mogelijk zijn en laat met praktijkvoorbeelden zien hoe leraren en scholen hiervan voordeel kunnen hebben.

Het Takenpalet academische leerkrachten is ontwikkeld door de PO-Raad samen met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs, de Universiteit Utrecht en AOLB. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten