Nieuws

Sociale partners maken afspraken over dichthouden van loonkloof

Sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs geven de garantie dat er geen verschillen zullen ontstaan in de loonontwikkeling van beide sectoren. Op termijn willen ze formele afspraken maken die bijdragen aan het dichthouden van de loonkloof. Dat schrijven de betrokken partijen in de verkenning naar één cao funderend onderwijs inclusief bestuurders, die minister Dennis Wiersma onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

In het regeerakkoord 2021-2025 is de afspraak opgenomen om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten en te streven naar één cao voor leraren en bestuurders in het funderend onderwijs. Naar aanleiding van deze afspraak heeft het ministerie van OCW de PO-Raad, VO-raad, VTOI-NVTK, VvOB, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV O&O en AVS uitgenodigd voor een verkenning naar de wenselijkheid en de bereidheid om te komen tot één cao voor het funderend onderwijs, inclusief bestuurders. 

De betrokken partijen bevestigen het belang van het dichthouden van de loonkloof. Daarvoor zijn er verschillende opties verkend. Zij vinden het belangrijk om het vraagstuk van ‘één cao’, alsmede de rol van de minister, te betrekken bij een bredere (stelsel)discussie. Hierover gaan zij graag in gesprek met elkaar. 

De partijen hebben verder afspraken gemaakt over de positie van de schoolbestuurders. De sociale partners gaan nader verkennen hoe zij de transparantie hierover kunnen vergroten. De VTOI-NVTK en VvOB zullen zorgen dat de procentuele contractloonstijging en de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurders in de pas zullen lopen met de afspraken in de cao's voor primair en voortgezet onderwijs. 

Als laatste is met het dichten van de loonkloof een grote, duurzame stap gezet in het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden tussen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het reguliere voortgezet onderwijs. Sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs willen concrete vervolgstappen voor het vso in kaart brengen. Zij gaan daarvoor verder met elkaar en met de sector gespecialiseerd onderwijs in gesprek. 

Schrijven aan tafel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten