Nieuws

“Uit onze gebouwen lekt behalve energie ook kennis weg”

De onderwijsbegroting bevat geen verrassingen voor het primair onderwijs. De afgelopen weken ontstond er enige hoop op meer financiële ruimte voor renovatie of vervanging van schoolgebouwen, maar daar lijkt het kabinet nog een extra jaar over te willen nadenken. “En dat is spijtig. Omdat we onderwijs moeten aanbieden in gebouwen die al heel lang zijn afgeschreven lekt er behalve energie ook kennis weg,” aldus PO-Raadvoorzitter Freddy Weima in een eerste reactie op de Prinsjesdagstukken.

Mede door de energiecrisis is er de laatste maanden weer erg veel aandacht voor de schoolgebouwen in het primair onderwijs: velen voldoen allang niet meer aan de eisen die aan een modern pand worden gesteld. De kosten van vervanging en renovatie werden in 2019 al eens aan deze regeringscoalitie voorberekend. Toen kwam het bedrag op 730 miljoen euro extra per jaar. Met de gierende inflatie van dit moment moet rekening worden gehouden met veel meer.

Weima: “Het ligt voor de hand dat een modern gebouw minder energie verbruikt en betere klimaatbeheersing heeft. Maar het is meer dan dat: een modern, inclusief schoolgebouw is zo ingericht dat iedere leerling er zijn weg in kan vinden. Voor de gebouwen van eergisteren – waarvan we dus tot overmorgen gebruik van moeten maken – geldt dat niet. Leerlingen en collega’s krijgen dus eigenlijk niet waar ze recht op hebben. Een optimale leer- en werkomgeving. En daar doe je uiteindelijk ook de samenleving mee tekort.”

Onderwijsakkoord en basisvaardigheden

De extra investeringen die wel in de OCW-begroting zijn geland, waren in de afgelopen maanden al aangekondigd. Het eerder dit jaar ook met de PO-Raad gesloten onderwijsakkoord bijvoorbeeld. “Er worden in deze kabinetsperiode beslist stappen gezet: de loonkloof is gedicht met dat akkoord en deze begroting onderstreept dat nog eens. We mogen er trots op zijn dat dit na lang aandringen is gelukt, dankzij een hechte samenwerking met onder meer de vakbeweging,” aldus Weima.

Ook de in de OCW-begroting onderstreepte versteviging van het toezicht op de basisvaardigheden is reeds aangekondigd. De PO-Raad waarschuwt daarbij voor een te nauwe blik, omdat onderwijs ook gaat over de brede vorming van kinderen. Dat wordt nog een flinke uitdaging. Weima: “Op dit moment kampt het onderwijs net als andere sectoren met grote tekorten. We moeten als PO-Raad met het kabinet en de bonden aan het werk met een oplossing voor dat probleem.”

Stapeltjes geld op tafel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten