Nieuws

Handreiking verwerking van groot onderhoud verschenen

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties moeten daardoor een keuze maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening. Als een schoolorganisatie kiest voor de voorziening, dan moet deze veelal op een andere wijze worden vastgesteld, dan schoolorganisaties tot nu toe altijd deden. Voor de ondersteuning bij de keuzes die gemaakt moet worden, hebben PO-Raad en VO-raad een brochure gemaakt. De brochure is bedoeld als een handreiking bij de overgang naar de nieuwe situatie. 

Na een jarenlange discussie is er nu duidelijkheid over de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Er blijft vrijheid voor schoolorganisaties om te kiezen voor het activeren en afschrijven van de kosten van groot onderhoud of voor de verwerking via een voorziening  groot onderhoud. Daarmee is het feit onderkend dat in het funderend onderwijs het economisch claimrecht van gebouwen veelal bij de gemeente ligt en dat dit vraagt om een afwijkende werkwijze. 

Wellicht lijkt het op het eerste gezicht een administratief-technische verhaal, maar de wijze waarop schoolorganisaties de kosten van het groot onderhoud verwerken in de jaarrekening, kan een behoorlijke impact hebben op het financieel beleid en de vermogenspositie van de organisatie. Zo heeft deze aangepaste regelgeving direct invloed op de kengetallen die schoolbesturen hanteren voor het bepalen van hun financiële ruimte en het weerstandsvermogen. Ook heeft deze nieuwe regelgeving invloed op de landelijk discussie over mogelijke bovenmatige reserves.

Voor schoolorganisaties die niet het economisch claimrecht hebben op hun schoolgebouwen, is er een beknopte versie van de brochure.

De brochure heeft helaas vertraging opgelopen, omdat we moesten wachten op de RJ uiting (2023-11), die vandaag is gepubliceerd.

Webinar

Op donderdag 7 september organiseren PO-Raad en VO-raad een webinar over het verwerken van de kosten voor groot onderhoud in de jaarrekening. Je kunt je inschrijven voor dit webinar.

We verwachten namelijk dat de brochure niet direct alle praktische vragen zal beantwoorden. PO-Raad en VO-raad werken daarom aan meer ondersteuning voor schoolorganisaties over dit onderwerp, zoals actuele Q&A’s, een model voor het berekenen van de hoogte van de voorziening groot onderhoud conform RJ en dus een webinar. Indien gewenst zullen er meer webinars volgen.

Verder kun je jouw specifieke vragen indienen bij de juridische helpdesk van de PO-Raad (via inlog op mijnporaad.nl) of mailen naar grootonderhoud@poraad.nl.
 

Foto

Downloads

Brochure Verwerking kosten groot onderhoud in de jaarrekening
PDF, 560.39 kB
Beknopte versie Verwerking kosten groot onderhoud voor schoolorganisaties die niet economisch claimrecht hebben op gebouw
PDF, 522.16 kB