Nieuws

Peter van Lieshout: “Als vereniging mogen we onszelf steviger en zelfverzekerder positioneren”

Is de Kwaliteitsagenda een antwoord op wat de politiek van ons vraagt of een middel om zelf regie te pakken? En hoever gaan we eigenlijk in het onderling bieden van hulp? De gesprekken op de regiobijeenkomsten staan vol in het teken van de Kwaliteitsagenda. Afgelopen donderdag was de aftrap bij De Onderwijsspecialisten in Arnhem.    
 

Eerst even terug. De Kwaliteitsagenda is een advies van het Impactteam Stelsel & Professionalisering over de ontwikkelingen in het onderwijsstelsel, de positie van schoolorganisaties en de professionalisering van bestuurders. Op de Algemene Ledenvergadering van november stemmen de leden van de PO-Raad over de voorstellen uit de Kwaliteitsagenda. Op de regiobijeenkomsten kunnen leden reflecteren, verdiepende vragen stellen en input leveren.  

Eigen verhaal uitdragen

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,We kunnen als vereniging meer ons eigen verhaal uitdragen, dit zit nog niet heel erg in onze genen. De Kwaliteitsagenda is wat mij betreft een goed voorbeeld van het eigen verhaal van de sector, en hoe wij als vereniging hier iets in te doen hebben.”  

Weima benadrukt het belang van samenwerking, zowel onderling als met de politiek en partners: ,,Het zijn geen gescheiden werelden. Het is nadrukkelijk de bedoeling om partnerschappen aan te gaan.”

Stevig positioneren

Op iedere regiobijeenkomst is ook een lid van het impactteam aanwezig. Dit team bestaat uit negen leden van de PO-Raad en hoogleraar Peter van Lieshout als onafhankelijk adviseur. ,,Er ligt een opdracht voor ons om scherper de betekenis van de kwaliteit van onderwijs neer te zetten. Hierbij mogen we ons steviger en zelfverzekerder positioneren.”, zo trapt Van Lieshout af. ,,Enerzijds is het overheidsbeleid rafelig en inconsistent, maar anderzijds zijn er best wat problemen in de sector, die moeten we niet wegpoetsen. We moeten onszelf ook op een geloofwaardige manier neerzetten.”  

Van Lieshout vervolgt: ,,Vanuit die geloofwaardigheid en zelfverzekerdheid nemen we onze verantwoordelijkheid voor kwaliteit. Dit betekent dat wij aanspreekbaar zijn op kwaliteit, op een niet vrijblijvende manier. Daar lopen we als sector niet voor weg. Sterker nog, we kunnen manifester positie nemen in het debat over de kwaliteit van onderwijs. Wie bepaalt nou wat goed onderwijs is? Wat vinden we zelf van kwaliteit, die discussie mogen we best scherper voeren. Er wordt meer over het onderwijs geschreven dan door de onderwijsdeskundigen zelf.”  

Een van de onderdelen uit de Kwaliteitsagenda is deelname aan een stelsel van bestuurlijke visitaties. Meerdere aanwezige leden hebben reeds een visitatietraject afgerond. Een van hen licht haar ervaringen toe: ,,Ik gebruik het ook als een midterm audit in aanloop naar een inspectiebezoek. Het scherpt mij enorm om samen met anderen naar mijn eigen bestuurlijk handelen en mijn organisatie te kijken. Het is geen oordeel maar een mooi advies waar ik mee aan de slag kan.”  

Verantwoorden

Sommige leden delen hun zorgen rondom verantwoording. ,,Ik doe niet anders dan verantwoorden, zowel intern als extern. Ook ben ik dagelijks aanspreekbaar of ik voldoende verschil maak voor onze leerlingen. Een ander vult aan: ,,in plaats van verantwoorden over problemen wil ik met trots uitdragen wat ik doe. En natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, daar moeten we scherp op zijn."

Onderling hulp bieden 

In de Kwaliteitsagenda is opgenomen dat leden van de PO-Raad elkaar ondersteunen als het ergens niet goed gaat. Onder de aanwezige leden is de bereidheid om dit te doen groot. Tegelijkertijd zijn er nog wel vragen rondom de uitvoering. Zo is het bieden van advies laagdrempeliger dan ondersteuning in de vorm van personeel. ,,Ik kan hier geen toezeggingen over doen zonder dit met de professionals te bespreken. Of dit nu een kwaliteitszorgmedewerker is of eventueel een leraar.” reageert een van de aanwezige leden.  

Veruit de meeste leden zien het belang van een brede aanpak. ,,We dragen collectief verantwoordelijkheid. Iedereen heeft weliswaar zijn of haar eigen deel daarin, maar we lopen allemaal tegen dezelfde uitdagingen aan. We moeten dan niet allemaal zelf het wiel uitvinden", aldus een van hen. 

Kwaliteitsagenda op de regiobijeenkomsten

Leden die mee willen denken over de Kwaliteitsagenda zijn van harte welkom op de regiobijeenkomsten. Bekijk de data en locaties en meld je aan. Ben je niet in de gelegenheid om te komen en wil je toch iets delen? Mail dan naar kwaliteitsagenda@poraad.nl  
 

 

Foto van leden PO-Raad in gesprek in de gymzaal van de Onderwijsspecialisten

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten