Nieuws

Doorstroomtoets geselecteerd? Mandateer dan de toetsleverancier in het OSR

Tot en met 15 november 2023 konden scholen hun keuze voor een doorstroomtoets doorgeven. Aansluitend dienen zij hun toetsleverancier toestemming te geven om gegevens uit te mogen uitwisselen in het kader van de doorstroomtoets. Scholen die dit nog niet gedaan hebben wordt geadviseerd om dit zo spoedig mogelijk te doen. Zo voorkom je dat de gegevens later handmatig ingevuld moeten worden.  

Stappenplan

Het mandateren van de toetsleverancier kan eenvoudig in het Onderwijs Serviceregister (OSR). Als beheerder van OSR log je in met eHerkenning in het OSR (of via Mijn DUO). Als je zelf niet de OSR-beheerder bent, check dan bij het bestuur wie deze rol vervult. 
 

  1. Na inloggen in het OSR kom je in het menu mandateren. 
  2. Kies + mandaat toevoegen  
  3. Selecteer DOORSTROOM – Logistiek proces doorstroomtoets po  
  4. Kies het toetssysteem dat je gaat gebruiken en sla de selectie op. Het is niet nodig om een einddatum in te vullen.
  5. Check meteen of het LAS dat je gebruikt ook al is gemandateerd voor de Doorstroomtoets. 


Bekijk voor extra toelichting de handleiding van Kennisnet

Over het OSR

Het Onderwijs Serviceregister is onderdeel van de basis-ICT-infrastructuur Onderwijs en geeft een onderwijsbestuur overzicht en controle over het digitaal berichtenverkeer binnen verschillende diensten die door scholen die onder één bestuur vallen worden afgenomen. Gebruik van het OSR draagt bij aan een betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling en voorkomt datalekken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten