Nieuws

Handig bij verantwoorden en nu beschikbaar: Format Bestuursverslag 2022

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van een (vernieuwd) Format Bestuursverslag. Het format helpt bij het schrijven van een kort en bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording. Nieuw dit jaar: een handig, opgemaakt, invulbaar Word-formulier.

Voorbij het verplichte nummer

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structureren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen is door een wekgroep van schoolorganisaties en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat (mits goed ingevuld) aan alle wettelijke vereisen voldoet. 

Aan de slag

Zelf aan de slag met het Format Bestuursverslag? Via de toolbox op deze website kun je zowel de opgemaakte PDF, als een Word-variant van het format bestuursverslag downloaden.

Logo format bestuursverslag