Nieuws

Bestuurders zijn lovend over bestuurlijke visitaties

Bestuurlijke visitaties kunnen onderwijsorganisaties helpen om een flinke stap te zetten in hun professionalisering. De PO-Raad organiseert daarom in opdracht van haar leden bestuurlijke visitatietrajecten. Dit jaar is het streven om tenminste voor 35 schoolbesturen een traject te faciliteren. Hoe worden onderwijsbesturen en hun organisaties hier beter van? De PO-Raad vroeg het aan drie betrokkenen.

Een inspirerend proces. Zo ervoeren bestuurders uit het primair onderwijs de bestuurlijke visitatie die ze meemaakten. Dat geldt ook voor de collega’s die zich lieten trainen om andere besturen te visiteren. Beide groepen vinden dat ze veel hebben opgestoken. Marie-Jeanne Schiffelers van de Universiteit Utrecht, die de visitatiepilot evalueerde: ,,Gevisiteerde bestuurders zeggen dat zij worden geïnspireerd om dingen in hun eigen organisatie anders te gaan doen. Soms worden ze bevestigd in wat ze al dachten, soms zorgt de visitatie voor echte eyeopeners.’’

Lisa Janssen, voorzitter van meerdere visitatiecommissies: ,,Dat geldt ook voor andere geledingen die worden betrokken bij de visitatie.’’ Zo zag een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) tijdens de visitatiedag ineens in hoe zij, door pro-actiever mee te denken met het bestuur, nog meer voor de organisatie kunnen betekenen.

Lees hier het volledige artikel. 

Door middel van een reeks artikelen besteedt de PO-Raad de komende tijd vaker aandacht aan het thema 'professionalisering van schoolbesturen'. Dit is het tweede artikel uit de reeks. Meer weten over of aanmelden voor de bestuurlijke visitatie? Bekijk de themapagina hierover of neem contact op met Marinka Mulder.