Nieuws

Download de handreiking 'Governance in passend onderwijs'

Bij de governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet er een deugdelijke scheiding zijn tussen de functie bestuur en de functie intern toezicht.

Samenwerkingsverbanden hebben deze functiescheiding op diverse manieren geregeld. Vaak vervullen vertegenwoordigers van schoolbesturen de interne toezichthoudende rol. Maar besturen hebben daarnaast vaak nog andere rollen in het swv, zoals klant, leverancier en eigenaar.

Kan het intern toezicht van het samenwerkingsverband wel onafhankelijk worden ingevuld als de toezichthouder ook eigen schoolbestuurlijke belangen heeft? Een goed toezichtkader is dan van belang, maar ook een aanspreekcultuur.

Vormen van intern toezicht

In de handreiking 'Governance in passend onderwijs' komt een aantal vormen van onafhankelijk(er) intern toezicht aan de orde. Met de term onafhankelijk wordt bedoeld dat het gaat om intern toezicht door één of meerdere personen die buiten de kring van de deelnemende schoolbesturen worden geworven.

Download de handreiking 'Governance in passend onderwijs'