Nieuws

Ontwikkelgroep samenspel bestuur en intern toezicht

De aandacht voor de kwaliteit van schoolleiders, bestuurders en het intern toezichthouders neemt toe. In het Bestuursakkoord 2014 hebben de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) daarom de ambitie opgenomen dat bestuurders en intern toezichthouders in 2017 toegerust zijn voor hun rol binnen de schoolorganisatie. Met als belangrijk uitgangspunt de mate waarin scholen en hun bestuur werken met een planmatige cyclus van kwaliteitszorg, om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en duurzaam te verbeteren. Dit vraagt om een duidelijke rol- en taakverdeling van het bestuur en intern toezicht. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig.

De PO-Raad wil bijdragen aan de professionalisering van de relatie tussen intern toezicht en bestuur en start daarom twee ontwikkelgroepen waarin de relatie tussen bestuur en intern toezicht centraal staat. Want waar begint precies de rol van uw intern toezichthouder en waar eindigt deze? Komt het weleens voor dat u op elkaars stoel zit?

Het onderwerp waar de twee ontwikkelgroepen zich in het bijzonder op zullen richten, is het afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden tijdens het opstellen van het strategisch beleid. De focus ligt daarbij op het samenspel in deze eerste fase van de kwaliteitszorgcyclus. Daarbij wordt ingegaan op vragen als: Hoe komt het bestuur tot wilsuitspraken vertaald in strategisch beleid en in hoeverre mag het intern toezicht hier vervolgens iets van ‘vinden’? En welke criteria kunnen worden gebruikt bij het opstellen dan wel toetsen van strategisch beleid? In de ontwikkelgroepen willen we komen tot een overzicht van leerpunten die praktische handvatten bieden voor de rol- en taakverdeling en het versterken van de relatie tussen bestuur en intern toezicht.

Er worden twee ontwikkelgroepen ingericht van maximaal tien personen waarin bestuurders en toezichthouders gezamenlijk in gesprek gaan om te komen tot een handreiking voor de sector. De ontwikkelgroepen komen in totaal drie keer bijeen. In de derde en laatste bijeenkomst worden de opbrengsten van beide groepen met alle deelnemers gezamenlijk besproken en vastgesteld. De ontwikkelgroepen staan onder begeleiding van Sietske Hendriks en Jeanette Breekveldt van BMC en Jeltje Dijkstra van de PO-Raad.

We nodigen u daarom uit u aan te melden voor één van de ontwikkelgroepen. De eerste bijeenkomst is op maandag 15 februari 2016 of donderdag 18 februari 2016. De overige data zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt, deze worden gepland in de maanden april en juni. Als u zich aanmeldt, gaan wij ervan uit dat u tijdens alle drie de bijeenkomsten van uw ontwikkelgroep aanwezig bent. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 16.00 – 20.00 uur en worden georganiseerd in (de omgeving van) Utrecht. Indien u zelf geen interesse heeft, dan is uw collega bestuurder of één van uw intern toezichthouders tevens van harte uitgenodigd zich aan te melden. De PO-Raad is op zoek naar bestuurders en toezichthouders die hun kennis en expertise willen inzetten en vraagt bestuurders en toezichthouders om zich aan te melden. Liefst werken we met een selectie waarin diverse regio’s, rollen en organisaties vertegenwoordigd zijn. Bij veel interesse houden we ons het recht voor een selectie te maken die een goede afspiegeling van de sector is.

Meer informatie en aanmelden

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met j.dijkstra@poraad.nl.