Nieuws

Voorbeelden Klokkenluidersregeling en Integriteitscode voor 1 april beschikbaar

Werkgevers met meer dan 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Zo ook onderwijswerkgevers. Voorwaarden en voorbeelden van deze klokkenluidersregeling en integriteitscode vindt je voor april op de site van de PO-Raad. 

De klokkenluidersregeling en integriteitscode zijn verplichtende bepalingen in de nieuwe Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. De PO-Raad is zijn leden graag van dienst door voorwaarden en voorbeelden te delen. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats. Wij verwachten de opbrengst daarvan voor 1 april met je te delen.