Nieuws

Brancheorganisaties: 'Geef kindcentrum wettelijke status'

Erken het kindcentrum als wettelijke verschijningsvorm en betrek het SER-advies bij de uitwerking van de moties. Dat is de boodschap waarmee PO-Raad, MOgroep en VNG de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken vandaag het algemeen overleg over kinderopvang in sturen.             

In de brief die de partijen samen aan de Kamer stuurden, uiten zij hun grote zorgen om de voortgang van het wettelijk mogelijk maken van samenwerking op lokaal niveau. De voorstellen die het ministerie van Sociale Zaken tot nu toe deed, gaan niet ver genoeg, waardoor het moeilijk is een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen tot stand te brengen. De tijd van experimenten is voorbij, schrijven de brancheorganisaties in hun brief. Er is grote behoefte aan het kindcentrum als wettelijk erkende verschijningsvorm. Dat blijkt ook uit de aangenomen moties om kinderopvang en onderwijs aan te kunnen bieden vanuit één organisatie.

Verder hopen PO-Raad, MOgroep en VNG dat de politiek het onlangs verschenen advies van de Sociaal Economische Raad betrekt bij de uitwerking van de moties. De SER wil dat er een einde komt aan het versnipperde aanbod van kindvoorzieningen en pleit voor een ‘universeel systeem’ met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Alle nul- tot vierjarigen moeten minimaal zestien uur per week terecht kunnen bij zo’n voorziening, of hun ouders nu werken of niet.

De brancheorganisaties willen dat lokale samenwerking makkelijk mogelijk is zodat de energie en tijd kan worden besteed aan de talentontwikkeling van jonge kinderen en niet aan organisatorische, bureaucratische of juridische rompslomp. Nu is het bijvoorbeeld erg duur om personeel uit te wisselen tussen onderwijs en kinderopvang doordat hier 21% BTW over moet worden afgedragen.

Lees hier de brief die de PO-Raad, MOgroep en VNG aan de Kamer stuurden. 

Links & downloads

Brief PO-Raad MOgroep VNG aan Tweede Kamer voor ao kinderopvang 9 maart
194.96 KB