Nieuws

PO-Raad en partners: ‘Bundel geldstromen kinderopvang tot één basisvoorziening’

Als het kabinet een aantal geldstromen slim bundelt, kunnen álle kinderen gebruik maken van een voorschoolse voorziening. Dat voorstel deden vijf brancheorganisaties, waaronder de PO-Raad aan de Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken.

In het Regeerakkoord is een uitbreiding van 250 miljoen per jaar voor kinderopvangtoeslag aangekondigd en daarnaast een investering van 170 miljoen per jaar in voor- en vroegschoolse educatie. Terwijl de eerste maatregel bedoeld is om de arbeidsparticipatie te bevorderen, is het tweede een investering in de kansen van in hun ontwikkeling bedreigde peuters. Beide geldstromen komen uiteindelijk grotendeels terecht in hetzelfde laatje: dat van de kinderopvang.

Méér maatschappelijke waarde met hetzelfde geld

Volgens de PO-Raad en de andere landelijke partijen voor kinderopvang, welzijnswerk en gemeenten kan de regering méér maatschappelijke waarde creëren met hetzelfde geld, wanneer beide geldstromen, plus de 60 miljoen die al door voormalig minister Asscher was toegekend voor peuteropvang, samen worden gevoegd. Zo kunnen niet alleen kinderen van een bepaalde doelgroep, maar álle kinderen samen naar een voorschoolse voorziening.

Het kabinet lijkt met haar losse maatregelen de kinderopvang nog altijd als arbeidsmarktinstrument te zien. Dit beeld is achterhaald, want deze sector heeft zichzelf juist sterk ontwikkeld van een plek waar kinderen opgevangen worden, naar professionele instellingen waar de pedagogische kwaliteit en de ontwikkeling van kinderen voorop staat.

Minder administratie

Eén geldstroom zou minder administratie betekenen en minder geregel voor ouders. Gratis opvang voor alle 2,5 tot 4-jarigen zal bovendien eveneens een impuls geven aan de arbeidsparticipatie. En het belangrijkste: er komt een einde aan de versnippering van het stelsel. Kinderen hebben toegang tot dezelfde voorzieningen, of hun ouders nu werken of niet.

Met het voorstel sluiten de vijf partijen aan bij eerdere adviezen van de Sociaal Economische Raad en de Taskforce Onderwijs en opvang, die ook pleiten voor een basisvoorziening voor jonge kinderen.