Nieuws

Kamer zoekt naar manieren om kinderen gelijke kansen te geven

Dat ieder kind in het onderwijs gelijke kansen moet krijgen, daar is de Tweede Kamer het unaniem over eens. Maar over de manier waarop dat kan worden bereikt, daarover verschillen de meningen, zo bleek maandag in een acht uur durend overleg.

D66 wil taalachterstanden van jonge kinderen wegwerken, pleit voor brede brugklassen en wil dat leerlingen in groep 8 alleen nog dubbele schooladviezen krijgen. SP en PvdA willen dat het schooladvies verplicht bijgesteld moet worden als een leerling op de eindtoets een hoger resultaat haalt. Wat de VVD betreft worden ouders meer betrokken bij het onderwijs. Net als de liberalen wil de PVV de eindtoets weer in februari afnemen.

Het debat over gelijke kansen mondde daarmee uit in een ratjetoe aan voorstellen en pleidooien. Voor veel voorstellen leek geen meerderheid te zijn. Alleen een pleidooi voor brede en verlengde brugklassen kon rekenen op brede steun. Maar CDA en D66 tekenden daarbij aan dat ook categorale scholen – een middelbare school die één niveau onderwijs aanbiedt, moeten kunnen blijven bestaan mits ze samenwerken met brede scholen. PvdA op haar beurt vindt dat categorale scholen verplicht moeten samenwerken om de doorstroom van leerlingen te bevorderen.

In een brief roept de PO-Raad de Tweede Kamer onder meer op te investeren in onderwijsachterstandenbeleid en een brede basisvoorziening voor alle kinderen.

Eindtoets en schooladvies

Discussie was er vooral over het schooladvies en de eindtoets. Sinds 2016 is het schooladvies leidend en geldt de eindtoets als een soort second opinion bij het bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. Scoort een leerling daarop hoger dan het schooladvies, moet de school haar advies heroverwegen.

PvdA, D66 en SP willen dat in zo’n geval het schooladvies verplicht naar boven wordt bijgesteld. De sociaal democraten dienden hiervoor een motie in. Het is de vraag of die kan rekenen op voldoende steun van de Kamer. Zij stemt hierover op 7 februari.

Wat de PO-Raad vindt

De PO-Raad ziet niets in zo’n verplichte bijstelling. Dit vergroot kansongelijkheid, waarschuwt ze. Kinderen van rijkere ouders die willen dat hun kind naar een hoger niveau middelbare school gaan, zullen hun kind dan net zo lang bijles geven totdat het hoger scoort en dus naar een hoger niveau middelbare school kan gaan. Dat is desastreus voor een kind. Het moet dan boven zijn niveau presteren terwijl het dat niet aan kan.

Daarbij komt dat ook de eindtoetsen niet vergelijkbaar zijn, zo blijkt uit recent onderzoek. Het maakt dus ook nog eens uit welke eindtoets je maakt. De toekomst van een kind mag niet afhangen van het type eindtoets dat een kind heeft gemaakt, vindt de PO-Raad.

De sectororganisatie benadrukt dat ieder kind alle kansen moet krijgen en dat de school als taak heeft alles uit een kind te halen. Juist de focus op eindtoetsen houdt vroegselectie in stand terwijl een kind juist te allen tijde moet kunnen doorgroeien. Ze vindt daarom dat scholen dubbele schooladviezen moeten kunnen geven aan leerlingen bij het wie het niveau nog niet duidelijk is. Ook pleit ze voor brede brugklassen (zie ook de brief van de PO-Raad aan de Kamer), voldoende mogelijkheden om opleidingen te stapelen en een goede inzet van digitale leermiddelen waarmee leerlingen meer op maat les kunnen krijgen.

Onlangs presenteerde de PO-Raad met diverse andere partijen een manifest voor ICT in het onderwijs. Daarin roepen ze de overheid onder meer op belemmeringen hierbij weg te nemen en onder meer de btw op digitale leermiddelen te verlagen van 21 naar 6 procent. Dit hoge btw-tarief staat ontwikkeling van digitaal leermateriaal nu in de weg.