Nieuws

Betere leerprestaties door bewegen in de les

Leerlingen die op de basisschool les krijgen terwijl ze daarbij bewegen, kunnen beter rekenen en spellen. Na twee jaar liggen zij vijf maanden voor op hun leeftijdsgenoten die tijdens de taal- en rekenlessen blijven zitten. Daarnaast blijft het gewicht van de bewegende leerlingen gelijk, terwijl de zittende leerlingen zwaarder worden. Dat zijn de resultaten van een vandaag gepresenteerd, driejarig universitair onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelden de lesmethode ‘Fit & Vaardig’, waarmee leerlingen drie keer per week een halfuur bewegen tijdens lessen rekenen en taal. Naast een leerwinst van vijf maanden zagen de onderzoekers dat kinderen na zo’n Fit & Vaardig-les zich ook beter konden concentreren op de vakken daarna. Ook zijn die leerlingen gezonder: de Body Mass Index (BMI) van springende leerlingen bleef na één jaar hetzelfde, terwijl die van niet-bewegende leerlingen hoger werd.

Bewegingsonderwijs hoog op de agenda

De uitkomsten van het onderzoek werden op 2 november gepresenteerd op de bijeenkomst ‘Bewegen en Leerprestaties’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Onder de aanwezigen waren onder meer staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. In een reactie op de onderzoeksresultaten laat Den Besten weten dat de PO-Raad ,,tevreden is met het feit dat bewegingsonderwijs steeds meer aandacht van de wetenschap krijgt en dat daardoor de effecten ervan op leerprestaties en schoolvaardigheden aangetoond kunnen worden’’. Wat haar betreft zijn de vandaag gepresenteerde resultaten ,,reden voor verder onderzoek, waarbij de uitkomsten uitgebreid in de praktijk getoetst moeten worden.’’

De PO-Raad heeft bewegingsonderwijs hoog op de agenda staan. Zo is in het Bestuursakkoord met het ministerie van OCW afgesproken dat ernaar wordt gestreefd dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. In een artikelenreeks besteedt de PO-Raad met enige regelmaat aandacht aan zaken die een rol spelen bij het goed organiseren van bewegingsonderwijs. Ook ondersteunt de PO-Raad in samenwerking met andere organisaties scholen bij het worden van een ‘Gezonde School’.