Nieuws

Koningin Máxima bezoekt Liduina basisschool in het kader van muziekonderwijs

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdagochtend 16 december een werkbezoek aan de Liduina basisschool in Den Haag in het kader van muziekonderwijs. Zij deed dit als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.

Koningin Máxima sprak onder meer met leerkrachten, muziekdocenten, vertegenwoordigers van conservatoria en gemeentelijke bestuurders. De gesprekken stonden in het teken van het formuleren van concrete aanbevelingen voor scholen, opleidingsinstituten en gemeenten over de manier waarop zij muziekonderwijs op de basisschool structureel vorm kunnen geven. De Liduina basisschool en basisschool de Bavokring uit Rotterdam dienden als praktijkvoorbeeld.

Muziek in de klas

De muzieklessen op de Liduina basisschool volgen de Kodály-werkwijze, waarbij zingen en bewegen de basis vormen voor de muzikale ontwikkeling. Basisschool de Bavokring werkt samen met Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Leerlingen leren een instrument bespelen en samen muziek maken. Het talent voor muziek wordt zo op de scholen ontdekt en ontwikkeld en het enthousiasme groeit spelenderwijs. Koningin Máxima mocht dat aan den lijve ondervinden tijdens een kleutermuziekles en een gecombineerde muziekles van groep 4 en 6.

In een tweede gesprek werd met beleidsmakers in een bredere context gekeken naar de randvoorwaarden om muziekonderwijs te doen slagen en duurzaam te maken. Hierin kwam teven de rol van de opleidingsinstituten aan de orde. Koningin Máxima concludeerde tijdens dit gesprek dat muziek een structurele plek in het onderwijs geven ,,een kwestie van lange adem is’’.

Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs

Het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs werkt in het kader van ‘meer muziek in de klas’ de komende vijf jaar mee aan het realiseren van muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De ambassadeurs vertegenwoordigen alle partijen die een belangrijke rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool. Ook PO-Raad voorzitter Rinda den Besten is Ambassadeur Muziekonderwijs. Koningin Máxima bezocht eerder dit jaar het PO-Raad congres ‘Kennis voor morgen’, waar zij een toespraak gaf over het belang van goed muziekonderwijs en het plezier dat kinderen hieraan beleven.

Om meer muziek in de klas mogelijk te maken, is de Impuls muziekonderwijs gelanceerd. Hier vindt u meer informatie over deze regeling.