Nieuws

Maatschappelijke dialoog Onderwijs2032 nu voortzetten

Volgens de PO-Raad moeten we nu de brede maatschappelijke dialoog voortzetten, die door het advies Onderwijs2032 op gang is gekomen. Voor de PO-Raad staat buiten kijf dat ook het draagvlak onder leraren daarbij van groot belang is.

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het advies Onderwijs2032 op 9 maart jl. heeft de Onderwijscoöperatie een brief gestuurd aan staatssecretaris Dekker. De Onderwijscoöperatie vraagt daarin op basis van voortschrijdend inzicht om een tussenfase in het proces. In deze tussenfase willen zij ’het debat voeren over de uitgangspunten van Onderwijs2032, het draagvlak  onderzoeken en de betrokkenheid van leraren bij het curriculum vergroten’.

In een gezamenlijke brief met de VO-raad, AVS en Onderwijscoöperatie heeft de PO-Raad eerder benadrukt dat het platform Onderwijs2032 in het eindadvies een aansprekend perspectief heeft neergezet voor een toekomstgericht curriculum voor het funderend onderwijs. Volgens de PO-Raad kan het onderwijsveld daar verder mee aan de slag. Net als andere organisaties is de PO-Raad voor een sterke betrokkenheid van de beroepsgroep. Alle stakeholders in en om de school moeten betrokken worden, ook voor- en buitenschoolse deskundigen. Op die manier is het echt een gezamenlijk proces van het onderwijsveld, met een sterke rol voor leraren.

De Onderwijscoöperatie heeft toegezegd om op korte termijn met een uitgewerkt voorstel te komen. De PO-Raad wil daar graag over meedenken, zodat leraren, schoolleiders en schoolbestuurders verder vorm kunnen geven aan de toekomstige invulling van de brede onderwijsopdracht om kinderen te laten leren en ontwikkelen. De PO-Raad wil de positieve energie vasthouden die ze nu proeft in de sector en wil de vele enthousiaste mensen die tot nu toe hebben meegedacht, niet teleurstellen. De verdere ontwikkeling van het curriculum van de toekomst start wat haar betreft daarom vandaag.

Downloads

75.39 kB