Nieuws

PO-Raad in de media: een overzicht van afgelopen week

Het ging de afgelopen week in de media over verschillende onderwerpen die het primair onderwijs raken. Zo  passeerden onder meer brede brugklassen, dyslexie en burgerschapsonderwijs de revue. De PO-Raad gaf een aantal maal haar reactie in de media. Een overzicht hiervan.

Brede brugklassen

Het NRC Handelsblad besteedt vandaag aandacht aan hoe scholen leerlingen meer kansen kunnen bieden. Verschillende wetenschappers, onderwijsorganisaties en politieke partijen geven in de krant aan dat latere selectie van kinderen een belangrijke stap zou zijn. Bij latere selectie krijgen kinderen namelijk meer tijd om zich te ontwikkelen én kans zich los te maken van hun milieu.

PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten stelt in het artikel dat er daarom meer brede brugklassen op brede scholengemeenschappen moeten komen. Bovendien ziet ze graag dat basisscholen in groep acht vaker een dubbel advies geven: vmbo/havo of havo/vwo. ,,Dat stapelen, dat moet voor iedereen mogelijk zijn’’, aldus Den Besten.

Dyslexie

Op donderdag 9 februari was het onderzoek van een aantal hoogleraren naar dyslexie groot nieuws. De academici stelden in het Algemeen Dagblad dat dyslexie vooral het gevolg is van slecht onderwijs. Kinderen zouden op school meer moeten oefenen op spellingregels. De PO-Raad liet in de krant weten dat het te ver gaat om te stellen dat een deel van de dyslexieproblematiek wordt veroorzaakt door slecht onderwijs. ,,Wel is het goed om samen te bespreken hoe we het probleem kunnen oplossen’’, aldus een woordvoerder van de PO-Raad in het AD.

Daarnaast stelde de PO-Raad op vrijdag 10 februari, ook in het Algemeen Dagblad, dat kinderen van welgestelde ouders veel vaker een dyslexieverklaring krijgen dan leerlingen van scholen in achterstandswijken. ,,De reden dat veel ouders een dyslexieverklaring willen, is dat hun kind in het voortgezet onderwijs dan meer tijd krijgt voor het maken van een toets. Zo kun je extra tijd en bijles kopen. Dat moet veranderen.’’, aldus een woordvoerder van de PO-Raad. De woordvoerder voegde daar wel met klem aan toe dat dit uiteraard niet van toepassing is op kinderen die écht aan dyslexie lijden. 

Burgerschapsonderwijs

Het was ook de week waarin staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in de Telegraaf aangaf dat de kwaliteit van burgerschapsonderwijs zich onvoldoende ontwikkelt. Hij kondigde daarom een wetsvoorstel aan dat scholen onder meer voorschrijft aan welke thema’s ze aandacht moeten besteden tijdens burgerschapslessen. Ook moet burgerschap een prominentere plek krijgen in het onderwijsaanbod.

De PO-Raad ziet dat burgerschap een complex thema voor scholen is om invulling aan te geven. Natuurlijk willen scholen in gesprek over verdere verbetering van de burgerschapsvorming, en moet wellicht beter zichtbaar gemaakt worden wat er al gebeurt. Maar het heeft volgens de sectororganisatie voor het primair onderwijs geen zin om dat via langdurige wetgevingstrajecten te gaan regelen. In de Volkskrant liet de PO-Raad deze week dan ook weten het ‘niet passend’ te vinden dat de overheid voorschrijft wat scholen aan hun leerlingen aan normen en waarden moeten bijbrengen.

Lees hier meer over het standpunt van de PO-Raad in deze kwestie.